background

Een virtueel kantoor

biedt u de flexibiliteit om te werken waar u wilt

met een zakelijk adres in het Waasland als uw maatschappelijke zetel
en een professionele postbehandeling

VOOR WIE IS HET GESCHIKT ?

De maatschappelijke zetel

Elke vennootschap moet een maatschappelijke zetel hebben.
De maatschappelijke zetel is het officiële adres van een vennootschap dat gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de maatschappelijke of statutaire zetel, die in de statuten is vermeld, en anderzijds de werkelijke zetel, zijnde de plaats van waaruit de vennootschap werkelijk wordt bestuurd.

Een 'virtual office' of virtueel kantoor kan gebruikt worden als maatschappelijke zetel, maar zoals de naam al suggereert, houdt geen voltijdse ter beschikking stelling van een kantoorruimte in, en kan daarom niet gebruikt worden als vestigingsadres, administratieve of exploitatiezetel.  

Indien u een wettelijk fiscaal domicilie wenst voor uw vennootschap is een effectieve vestiging vereist, en 
biedt een "deelkantoor" de voordeligste oplossing.

image
Zakelijk adres met professionele postafhandeling

Een virtueel kantoor is meer dan een postadres of registratieadres bij Coventis bedrijvencentrum.  U kan gebruik maken van een 'zakelijk adres' als uw maatschappelijke zetel, met ondersteunende diensten, zoals het nasturen van uw post.  Als vestigingseenheid en administratieve zetel (die niet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, maar wel ingeschreven in de KBO), neemt het merendeel van onze klanten hun thuisadres. Ondernemers die een oplossing zoeken voor zowel hun maatschappelijke als administratieve zetel kunnen best gebruik maken van een deelkantoor.

Image

Onze doelgroep

Bonafide ondernemers
De diensten van Coventis Business Center zijn gericht naar bonafide ondernemers die geen permanent kantoor nodig hebben, en gebruik willen maken van een kostenefficiënt dienstenpakket ter ondersteuning van hun bedrijfsactiviteiten.


Vennootschappen die ons adres willen gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden en/of als schuilplaats voor het ontlopen van schuldeisers, gerechtsdeurwaarders, politie, controleurs, of inspecteurs van overheidsinstanties komen niet in aanmerking.

Vennootschappen en activiteiten

In het kader van ons risicomanagement richten we onze dienstverlening
naar financieel gezonde vennootschappen.

Wij domiciliëren geen vennootschappen in risicosectoren
zoals de bouw, de land- en tuinbouw, de horeca, het transport,
de detailhandel, de uitzendbranche en de schoonmaak
(uitgezonderd zelfstandige dienstverleners en onderaannemers). 

background
Image Coventis Business Center: uw virtueel kantoor op een vast adres Probeer het nu ↗
 1. 1

  Sluit een dienstenovereenkomst af

  Wij bieden een volledig dienstenpakket aangepast aan uw noden, waarbij wekelijkse postbehandeling in de prijs is inbegrepen.

 2. 2

  Publiceer uw maatschappelijke zetel in het Belgisch Staatsblad

  Wanneer de dienstenovereenkomst is afgesloten kan uw maatschappelijke zetel bekend worden gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Desgewenst kunnen we u begeleiden bij de formaliteiten voor het vestigen van uw maatschappelijke zetel.

 3. 3

  Geniet van onze dienstverlening

  U kan genieten van een kostenefficiënte en professionele service.